Uhlířská Lhota

Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jaroslava Kolínského -  kterému jsou podřízeni:
 

  • místostarostka Ing. Ludmila Hauzarová
  • účetní 
  • zaměstnanec na údržbu obce


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2010:
seznam zastupitelů:
 

  • Pavel Posejpal
  • Jaroslava Svobodová
  • Bohumil Mazáč
  • Mgr. Bohumila Kalinová


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.